Baggrund

BAGGRUND

Vi skal styrke salget i virksomhederne

 

Virksomhedernes indkøbsvaner verden over har de senere år ændret sig markant på grund af globalisering og digitalisering. Det højaktuelle forskningsprojekt Morgendagens Salg dykker ned i det nye landskab for at videreudvikle salg ved at styrke salgsarbejdet ude i virksomhederne og dermed løfte Danmark som salgsnation.


Bag projektet står Dansk Industri, Copenhagen Business School, fagforeningen Business Danmark og konsulenthuset Customer Agency. Under overskriften ’Morgendagens salg’ er de fire centrale aktører inden for salg gået sammen om at videreudvikle salget og salgskompetencerne i virksomhederne.


Konkret vil forskningsprojektet sammen med en række store og mellemstore danske testvirksomheder, f.eks. Telia Erhverv, Stark og Unidrain, levere ny viden og værktøjer, der gør salgsarbejdet mere effektivt, professionelt og værdiskabende, og komme med en række anbefalinger til, hvordan danske virksomheder får succes inden for business to business handel. 

Handelserhvervet er et af de største erhverv i Danmark. Ifølge analyse fra DI Handel omsatte virksomheder i Danmark for 4.100 mia. kr. og beskæftigede over 2 mio. i 2017. Halvdelen af omsætningen kom fra virksomheder inden for handel og produktion, som beskæftiger mere end hver tredje privatansatte dansker.


CBS: Fra salgstalent til salgskompetent

Partnerskabet løber over halvandet år og er det første af sin slags i Danmark. Lektor Mogens Bjerre fra Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School, CBS, er forskningsleder i partnerskabet. Ifølge ham er det afgørende, at ansatte, virksomhedsledere og forskere får en dybere forståelse af, hvad salg er og kan bidrage med, hvis danske virksomheder skal blive bedre til at skabe forretning:
- Der er på tide at gøre op med forestillingen om, at salg er en medfødt gave eller et talent. Det er en kompetence, der konstant skal udvikles. Men sammenlignet med andre fag er salg forskningsmæssigt på kravlestadiet. Derfor skal vi have åbnet salgets ”sorte boks” og have indblik i, hvad der virker og hvorfor det virker, så faget endelig kan blive professionaliseret, som det er sket inden for andre fag som indkøb, produktion, logistik, siger Mogens Bjerre.


DI Handel: Salget står midt i et paradigmeskifte

For DI Handel, der repræsenterer mere end 1.800 medlemsvirksomheder, er ambitionen at levere ny viden og en række værktøjer til at styrke salgsstrategier og -processer i danske virksomheder, som matcher forandringerne i markedet. I dag tager kunderne en langt større del af kunderejsen selv, det betyder, at sælgerne kommer meget senere ind i købsprocessen:

- Vi oplever et paradigmeskifte i måden kunder køber ind på, som skal modsvares af virksomhedernes måde at sælge på. Salgsfunktionen er ofte de første til at se og forstå de store ændringer i markedet, derfor kan salg med fordel tænkes mere strategisk og inddrages tidligere i f.eks. udviklingen af nye produkter. Salg i dag kræver en større, mere differentieret og bredere forretningsforståelse end tidligere, siger branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst, DI Handel, som er Dansk Industris branchefællesskab for handelsvirksomheder.


Business Danmark: Nye salgsroller vinder frem

For fagforeningen Business Danmark er udvikling af ledernes og medarbejdernes kompetencer afgørende, hvis det kommercielle Danmark skal udvikles i fremtiden:

- Salg er blevet alt for komplekst til, at salgslederne og sælgerne kan løfte opgaven alene. Vi oplever, det ofte er nødvendigt med salgsteams, som involverer både ledelse, marketing, kundeservice, produktion, logistik og økonomi for at matche indkøberne på den anden side af bordet. Det kræver en helt ny type leder og medarbejder, som vi skal have klædt på til at håndtere morgendagens salg, siger Jens Neustrup Simonsen, landsformand Business Danmark, der organiserer 27.500 medlemmer, som beskæftiger sig med salg og marketing.


Customer Agency: Behov for mere viden om salg

Det er afgørende, at dansk erhvervsliv får langt mere videnskabelig viden om hvilke salgsmetoder, der virker i praksis, så de kan bruge ressourcerne bedre og sælge mere, mener Peter Aakjær Jensen, market director i konsulentvirksomheden Customer Agency, der i februar 2019 har foretaget en bibliometrisk forundersøgelse, der er en kvantitativ undersøgelse af publikationer og publiceringsmønstre inden for forskellige fagområder. I dette tilfælde salg og marketing. Med salg og marketing som hovedfelter viser forundersøgelsen, at der i runde tal kun publiceres én forskningsartikel om salg og salgsledelse for hver gang, der produceres ti forskningsartikler om marketing. 

- Noget tyder på, at meget af den salgstræning, der undervises i dag, ikke er underbygget videnskabeligt.  Det er ikke det samme som, at det ikke virker. Men vi skal have koblet forskning på, så vi med langt større sikkerhed kan sige, hvad der hæmmer og fremmer virksomhedernes salg i praksis. Det ved vi alt for lidt om i dag, siger Peter Aakjær Jensen, der hjælper Copenhagen Business School med at koble teori med praksis.


Audit test virksomheder

Ti store og mellemstore handelsvirksomheder er sparringspartnere på projektet. De deltager løbende i workshops for at teste, diskutere og udfordre resultater og konklusionerne, som projektet skrider frem:

  • bObles
  • DLF Seeds
  • Oh! By Kopenhagen Fur A/S
  • RV Unique
  • Schneider Electric Danmark
  • Solar
  • Stark
  • Telia Erhverv
  • Unidrain
  • Zwilling J. A. Henckels Scandinavia A/S

DI Handel

DI Handel er handelsvirksomhedernes branchefællesskab i Dansk Industri, som arbejder for at styrke innovations- og konkurrencekraft inden for salg, marketing, kundeservice og e-handel. Vi har over 1.600 medlemmer, der sælger alt fra lakridser og sæbe til sand, stål og maskiner. DI Handels mission er at give handelsvirksomhederne de bedst mulige vilkår og varetage danske handelsvirksomheders interesser overfor politikere og offentlige myndigheder. Vi synliggør handel som et innovativt erhverv, der bidrager stort til dansk velfærd og balance. For når danske handelsvirksomheder vinder – vinder hele Danmark.


Konsulent Søren Münster, DI Handel
2674 7014

somu@di.dk

CBS

Professor Mogens BjerreCopenhagen Business School, er forskningsleder for projektet Morgendagens Salg. Han har mangeårig erfaring med forskning og undervisning i B2B salg og marketing - både i og udenfor CBS. Mogens har skrevet artikler og bøger om værdien af kundefokus, strategisk salg og ikke mindst etablering og udvikling af B2B kunderelationer


Associate professor, PHD Mogens Bjerre

Copenhagen Business School

3815 2122

mb.marktg@cbs.dk

Business Danmark

Business Danmark den eneste fagforening i Danmark med speciale i salg og marketing. Vi kæmper for den kommercielle dagsorden, som skal styrke vores samfund, virksomheder og vores medlemmers markedsværdi. Samtidig udvikler, inspirerer og orienterer vi vores 27.500 medlemmer og deres virksomheder, så de kan navigere i en global, digital verden og stå stærkere – både i dag og i morgen.


CCO Kasper Rubæk, Business Danmark
4091 6103
krc@businessdanmark.dk

Customer Agency

Customer Agency er et dansk konsulenthus specialiseret i Customer Experience Management, der de seneste 15 år har vi gennemført over hundrede projekter og bidraget til forskning om kundecentricitet.


Market Director Peter A. Jensen, Customer Agency
2787 7834
pj@customeragency.dk

PARTNERE

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere
Godkend