6 praktiske værktøjer til morgendagens salg

6 praktiske værktøjer til morgendagens salg


Helt usædvanligt er viden fra Danmarks største salgsforskningsprojekt kogt ned til en pakke praktiske værktøjer, du nemt kan bruge i hverdagen


Sidste år ved denne tid var der tæppefald for Danmarks største forskningsprojekt nogensinde om salg – Morgendagens Salg - gennemført af forskere fra CBS sammen med DI Handel, Customer Agency og Business Danmark.


Projektet afdækkede danske virksomheders store vanskeligheder med at tackle salgets syv hovedudfordringer og formulerede syv salgsdyder, som viser vejen til vækst.


Gabet mellem top og bund var ganske enkelt så stort, at de 20 pct. ringeste virksomheder vil kunne blive 3-4 gange bedre til nysalg, mersalg og fastholdelse af salg til eksisterende kunder, hvis de havde samme tilgang til salget, som de 20 pct. bedste.


- Når et godt og interessant forskningsprojekt bliver præsenteret, kan det både give genlyd og skabe stor bevågenhed. Morgendagens Salg var ingen undtagelse, og præsentationen trak da også fulde huse både i Industriens Hus og i Vingstedcentret ved Vejle - før vi kendte til corona og stadig kunne bruge alle stole uden større distance imellem os, siger Jens Neustrup Simonsen, landsformand i Business Danmark.


Viden du kan bruge i hverdagen

Han forklarer, at det har været et kardinalpunkt, at projektet skulle ud og leve og omsættes til brugbare værktøjer frem for bare at pynte på forskerhylden.


- Når man gennemfører et forskningsprojekt som dette, sker det tit, at man hurtigt finder tilbage til sine vante rutiner og glemmer alle de gode pointer, når hverdagen melder sig. Men det har været magtpåliggende for alle involverede parter, at projektet skulle kunne bruges rent praktisk - hvilket de mange cases også afspejler, for ikke at tale om alle de tiltag, som er kommet i kølvandet på projektet, fastslår Jens Neustrup Simonsen.


Også hos forskeren er der stor tilfredshed med projektets anvendelighed.

- Nu hvor der er gået et lille år, siden vi lancerede projektet, er det jo vigtigt, at man reflekterer over resultaterne, og det har vi gjort igennem den seneste tid. Og der var jo nok at tage fat i, men hvis jeg skal fremhæve noget af det væsentligste, som vi arbejder med lige nu, så er det, at vi indhenter viden om forskellige brancher og analyserer, hvilke af de syv dyder, man som virksomhed med fordel kan kaste sig over for at skabe vækst, forklarer professor Mogens Bjerre fra CBS.

Han fremhæver særligt et område, som vil komme til at fylde meget i den nærmeste fremtid, og som han ser som en væsentlig afledning af projektet.


- En af dyderne i projektet handelede om salgsledelse, og hvordan man kan løfte dette til next level. Det er også et af de emner, som har fået mest opmærksomhed efterfølgende, og projektet har blandt andet affødt flere salgslederuddannelser og en meget konkret lederguide. Og så er vi inden for kort tid også klar med en ny ledelsesbog om netop salgsledelse, fortæller Mogens Bjerre.


6 værktøjer transformerer dit salg

Forskningsprojektet Morgendagens Salg har indtil videre haft følgende resultater:

  • Et whitepaper som udførligt beskriver de udfordringer, som salgsområdet står over for, og ikke mindst de syv salgsdyder, som kan generere vækst for virksomhederne.
  • En lederguide spækket med konkrete råd, der hjælper salgslederen med at overkomme salgets udfordringer og implementere salgets syv dyder i virksomheden.
  • En spritny bog om salgsledelse som giver konkrete værktøjer og processer til, hvordan din virksomheder bliver blandt de bedste til salg – og helt op til 3-4 gange bedre til nysalg, mersalg og fastholdelse af salg til eksisterende kunder.
  • En onlinetest kaldet SalgsScoreCard-testen. Testen tester din tilgang til salg og består af 49 spørgsmål og tager ca. 10 minutter. Du får straks svar og kan måle dine resultater op mod svar fra mere end 1.000 ligesindede.
  • Et brætspil om morgendagens salg, som tager mellem en og tre timer og udgør en sjov og inspirerende måde at ”lege” de syv salgsdyder ind i din bevidsthed. Vil du låne spillet, så udfyld kontaktformularen via linket ovenfor.
  • To salgsuddannelser inden for salgsledelse designet med inspiration fra Morgendagen Salg. Henholdsvis en HD2 i Salg & Marketing på CBS og et akademifag i salgsledelse på IBA i Kolding.