UDDANNELSER

Er du på udkig efter videreuddannelse i, hvordan du håndterer salgets vigtigste udfordringer?

Så inddrager disse nyetablerede uddannelser den nyeste viden fra forskningsprojekt Morgendagens Salg undervisningen.HD2 i Salg og Marketing

I 2020 - 100 året for HD-uddannelsen - har Copenhagen Business School oprettet en HD2 i Salg & Marketing, som skal bygge bro mellem de to fag. Uddannelsen er et redesign af HD2 i Marketing Management, hvor salgsledelse er blevet obligatorisk pensum og der er mulighed for at vælge sales governance som specialeretning. Varighed: Deltidsstudie over 2 år.

Ni akademi- og diplom fag i salg og salgsledelse
Du kan tage ni akademi- og diplomfag i salg og salgsledelse, som henter inspiration fra forskningsprojekt Morgendagens Salg. Fagene kan tages på Copenhagen Business Academy, IBA Erhvervsakademi Kolding og UCN act2learn Erhverv Aalborg.