Morgendagens salg skal på skemaet

Morgendagens salg skal på skemaet


Viden og værktøjer fra Danmarks største salgsforskningsprojekt udrulles nu til salgsuddannelser i hele landet


Der forskes 10 gange mindre i salg end marketing. Men salgsforskningen er nu lige så stille ved at finde sine ben og bane sig vej ind i uddannelsesinstitutionernes hellige haller.


Senest har Danmarks hidtil største forskningsprojekt ”Morgendagens Salg” afdækket de syv udfordringer og dyder, som er vækstmotoren i B2B-virksomheders salg og som i fremtiden vil redefinere jobbet som sælger og salgsleder.

I en tid hvor kunders indkøbsmønstre hastigt forandrer sig, giver forskningsprojektet ny viden og værktøjer, som danske virksomheder kan indrette salgsindsatsen efter og som uddannelsesinstitutioner nu kan bruge til at redesigne fremtidige uddannelser.


De nye forskningsresultater blev lanceret af DI Handel og Business Danmark på to store erhvervskonferencer i november - og 5. marts havde Business Danmark og 50 uddannelsesledere og undervisere så sat hinanden stævne på Hotel Koldingfjord.


Her indviede Peter Aakjær Jensen, fra Customer Agency, der har bistået CBS-professor Mogens Bjerre i forskningsprojektet, deltagerne i baggrund, metoder og resultater som diskussionsoplæg til, hvordan uddannelsesinstitutioner bedst kan integrere den nye salgsforskning i undervisningen og klæde studerende på til at tackle morgendagens udfordringer som kommende sælgere og salgsledere.


Fælles ambition om at løfte salget

Business Danmark, der havde arrangeret vidensdelingsdagen på Koldingfjord, ser frem til øget samarbejde mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler og salgets arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer - DI Handel og Business Danmark.


- Salg er under radikal forandring. Derfor er det helt centralt, vi deler ambitionen om at løfte det kommercielle Danmark. Det gør vi blandt andet ved at skabe verdens bedste salgsuddannelser, som kan gøre det endnu mere spændende for unge at vælge at studere salg, ligesom det skal være nemt og vedkommende for ansatte at videre- og efteruddanne sig inden for faget, siger landsformand i fagforeningen Business Danmark, Jens Neustrup Simonsen, der glæder sig over det store fremmøde og engagement på dagen.


En konkret udløber af forskningsprojektet er, at der nu produceres en ny undervisningsbog med afsæt i salgets syv dyder til brug på erhvervsakademier og professionshøjskoler.


- Foruden den nye undervisningsbog har vi sat os for at skrue op for videndeling og sparring omkring salgsuddannelserne, forskningsprojekter og formidling af ny salgsforskning. Det er helt centralt for at styrke den spirende akademisering af salgsfaget, siger han.


Det er anden gang Business Danmarks beskæftigelsespolitiske udvalg har inviteret erhvervsakademier, professionshøjskoler og DI Handel til videndelingskonference om salg.