Salg får sin egen linje på HD-uddannelsen

Salg får sin egen linje på HD-uddannelsen


Viden fra stort salgsforskningsprojekt bliver fundament for ny HD2-linje på Copenhagen Business School. High five fra DI Handel og Business Danmark


Videreuddannelsen HD fylder 100 år i 2020. Siden starten i 1920 er der uddannet mere end 30.000 på Handelshøjskolen/CBS fra mere end 20 forskellige HD-uddannelser med regnskab, finansiering, afsætningsøkonomi, udenrigshandel og organisation som de største studieretninger. Salg derimod har blot fristet en tilværelse som tilvalgsfag på linjen Marketing Management.


Men til august – en måned før den store 100 års jubilæumsreception for HD-uddannelserne – åbner CBS dørene for det første hold på en ny HD2-uddannelse i Salg og Marketing, hvor salgsledelse bliver fast del af pensum og mulighed for at vælge sales governance som specialeretning. HD-linjen skal bygge bro mellem salg og marketing, lyder det fra CBS-forsker.


- Vi skelner stadig mellem de to fagdiscipliner. Marketings rolle er at forstå markedet, mens salg handler om at afdække den enkelte kundes udtalte og uudtalte behov og hvordan du bygger værdi ind i den enkelte kundes købsoplevelse og styrker dine kunders konkurrenceevne siger Mogens Bjerre, lektor på Institut for Afsætningsøkonomi, Copenhagen Business School, og uddyber.

- Markedspladsen er under konstant og hastig forandring. Det blomstrer med innovative produkter og services, som bliver lanceret i markedet via blandt andet nye salgskanaler og smarte digitale salgs- og marketingværktøjer. Det er nødvendigt løbende at analysere produkt, marked og kunder hele vejen rundt. Det er den virkelighed den nye HD2-uddannelse i Salg og Marketing skal matche.


Vitaminer fra Morgendagens Salg

Uddannelsen er en redesignet udgave af HD2 Marketing Management, men nu med ligelig vægtning af salg og marketing. Og der er i den grad behov for at skrue op for salgsdelen på uddannelsen, påpeger Mogens Bjerre, som også er forskningsleder på Danmarks største salgsforskningsprojekt Morgendagens Salg, der har identificeret syv salgsudfordringer og dyder, som kan øge omsætningen i B2B virksomheder.


- Vores forskning viser, der er et stort behov for og vækstpotentiale forbundet med at øge virksomhedernes salgskompetencer. Faktisk fandt vi ud af, at virksomheder med en stærk salgspraksis er 3-4 bedre til salg til nye og eksisterende kunder end konkurrenter med en svag praksis, siger han og uddyber.


- Derfor har vi skabt den første HD i salg, som især sigter mod de mange praktikere, der vil have den nyeste teoretisk viden og øget forretningsforståelse, siger han og forklarer, at uddannelsen er oplagt for key account managers, salgschefer samt logistik og supply chain managers.


Input til HD2 i Salg og Marketing stammer blandt andet fra forskningsprojekt Morgendagens Salg, som Business Danmark driver sammen med DI Handel, Customer Agency og Copenhagen Business School.


Business Danmarks landsformand, Jens Neustrup Simonsen, er begejstret over at salg nu gør entre som obligatorisk fag på HD-niveau.

- Morgendagens Salg projektet viste, der forskes 10 gange mindre i salg end marketing. Den skævhed skal der rettes op på, og vi mærker en enorm sult på ny salgsforskning fra både uddannelsesinstitutioner, konsulentvirksomheder samt  virksomheder og deres medarbejdere, siger han.


Undervisningen på HD2 Salg og Marketing foregår som hovedregel om aftenen, så man kan passe studie og job samtidig. Det giver mulighed for straks at teste og udnytte den nye viden på jobbet, hvilket gør undervisningen mere relevant og virkelighedsnær, forklarer Mogens Bjerre.